Üye Giriş
Untitled Document
 
 

 

 

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

1. Burada belirtilen Anlaşma metni, sizinle Zevac.Merihnet.com arasında yapılan yasal bir web sitesi kullanım anlaşması olup, Zevac.Merihnet.com'daki hertürlü verilen hizmeti kullanmak, ve/veya kayıt olmak sureti ile, kullanıcı bu Anlaşmanın yüzde yüz olarak tüm şartlarını kabul eder.
2. En az 18 yaşında olduğunuzu kabul ediyorsunuz.
3.Burada okumak ve kabul etmek zorunda olduğunuz Anlaşma metni ile ,Zevac.Merihnet.com'un açıkladığı bütün bilgileri kendi irade ve şuurunuzla onaylamakta, anlamakta ve kabul etmektesiniz.
4. Verdiği bilgilerin muhteva, kalite ve doğruluğundan tamamen Kullanıcı sorumludur.
5. Kullanıcı, Zevac.Merihnet.com sistemlerinden aldığı herhangi bir bilgiyi, adı geçen bilgilerin sahibinin açık iznini almadan postalayamaz, iletemez veya başka bir türlü kullanamaz.
6. Zevac.Merihnet.com, mecbur olmamak kaydıyla, burada yer alan hizmet ve bilgileri sürdürmek ve haklarını korumak amacıyla denetleyebilir.
7. Kullanıcı,hizmetlerin kullanımından doğan ve aralarında doğrudan veya dolaylı masrafların da bulunduğu bütün masrafların tek sorumlusu olacaktır.
8. Zevac.Merihnet.com'un üyeleri görüntülemediğini ve üyelerin verdiği herhangi bir bilginin doğruluğunu garanti edemeyeceğini takdir edersiniz. Zevac.Merihnet.com, bu hizmet üzerinden aldığınız herhangi bir bilgiden dolayı maruz kaldığınız herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk taşımayacaktır.
9. Zevac.Merihnet.com kullanıcılarının verdiği bilgilerin muhtevasından, kalitesinden, doğruluğundan veya başka herhangi bir yönünden dolayı sorumluluk taşımamaktadır. Zevac.Merihnet.com, yukarıda adı geçen bilgilerde bulunabilecek herhangi bir yanlıştan veya iletimindeki herhangi bir hata, bozulma veya gecikmeden dolayı sorumlu olmayacaktır.
10. Zevac.Merihnet.com, aralarında email adresi geçersiz profillerin ve çoklu kullanıcı porfillerinin çıkarılmasının, saldırgan, ırkçı veya başka bir nedenle uygun olmayan herhangi bir bilgi veya belgeyi reddetmenin de bulunduğu, herhangi bir zamanda kendi mutlak takdir yetkisiyle kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.
11. Zevac.Merihnet.com, önceden haber vermeden, kurallara uymayan herhangi bir kullanıcının erişimini ve/veya üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.
12. Zevac.Merihnet.com', verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Zevac.Merihnet.com, verilen bilgileri tetkik etmeyecek veya incelemeyecek veya iletilen bilgileri muhtevası veya kalitesi açısından denetlemeyecektir.
13. Kullanıcının, bu kullanım Şartlarındaki herhangi bir değişiklikten sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olarak addedilecektir.
14. Zevac.Merihnet.com, siteye gönderilen ve aralarında metin, tablo, resim, fotoğraf, görüntünün de bulunduğu bütün bilgilerin (tümü birden “Muhteva”) sahibidir, kontrolüne sahiptir, lisans sahibidir ve kullanım hakkına sahiptir. Site, kollektif bir çalışma ve/veya derleme olarak, telif hakları yasaları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak telif hakkı ile korunmaktadır. Zevac.Merihnet.com, bütün Sitenin telif hakkının sahibidir. Kullanıcı, Sitede görüntülenen bütün telif hakkı ilanları, bilgileri ve kısıtlamalarına uymayı kabul etmektedir.
Zevac.Merihnet.com, kullanıcının Site de dahil olmak üzere hizmetlerimizle ilgili yorumlarını almaktan sevinç duyacaktır. Ancak, Kullanıcı tarafından Siteye verilen bütün malzeme ve bilgiler, Zevac.Merihnet.com ve bağlı şirketleri veya Zevac.Merihnet.com'un derleme telif hakkı da dahil hak ve çıkarları bulunan iştiraklerinin sahip olduğu bir veri tabanına dahil edilebilir. Zevac.Merihnet.com, kullanıcı tarafından kendisine verilen herhangi bir bilgi veya malzemeyi ya da Kullanıcının Siteyi kullanması dolayısıyla elde edilen herhangi bir bilgi veya malzemeyi yasaların izin verdiği en geniş kapsamda kullanma hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı Siteye mesaj göndererek, dosya yükleyerek, bilgi girerek veya başka Siteyle herhangi bir iletişim yolunu kullanarak (tek başına veya hep birlikte “İletişim”), Zevac.Merihnet.com'a sürekli, dünya çapında, gayrikabili rücu, kısıtlamasız, münhasır olmayan, imtiyaz hakkına sahip olmayan (tanıtım ve reklam amaçlı kullanımı da içeren) bir kullanma, kopyalama, lisansını çıkarma, tali lisansını çıkarma, adapte etme, dağıtma, görüntüleme, halka açık yerlerde sunma, yeniden üretme, iletme, değiştirme, editleme veya bu İletişim ya da bu İletişimde var olan halen bilinmekte olan veya daha sonra geliştirilecek bütün ortamlardaki herhangi bir fikir yahut orijinal malzemeden başka bir şekilde yararlanma izni vermektedir. Bu izin, söz konusu İletişimde bulunan ve aralarında herhangi bir ilgili yargı bölgesindeki telif hakkı, ticari marka, servis işareti veya patent yasaları kapsamındaki bütün hakların da bulunduğu bütün tescilli hakları kullanma hakkını da içermektedir. Zevac.Merihnet.com'un herhangi bir İletişimde kendisine iletilen herhangi bir malzemeyi veya ondaki fikri kullanması ve bu kullanımından dolayı bir ücret alması ile ilgili bir denetimde bulunma ve/veya onaylama haklarının tümünden feragat etmektedir. Kullanıcı, bu İletişimle bağlantılı herhangi bir tescil hakkı, gizlilik ve kamuya açıklama hakkı, ahlaki haklar ve atfetme hakkıyla ilgili herhangi bir fiili veya gerçek ihlal nedeniyle Zevac.Merihnet.com'a karşı herhangi bir alacak talebinde bulunma hakkından feragat etmektedir. Kullanıcı, Zevac.Merihnet.com'un herhangi bir İleşitim vasıtasıyla kendisine iletilen herhangi bir malzeme veya fikirleri herhangi bir şekilde kullanma yükümlülüğü olmadığını kabul etmekte ve anlamaktadır.
15. Zevac.Merihnet.com'u riski tek başınıza üstlenmek suretiyle kullanabilirsiniz.Zevac.Merihnet.com'u kullanmanızdan dolayı başkalarının sizin hakkınızda kişisel bilgi edinmelerinden kaynaklanan herhangi bir taciz veya yaralanmaya karşı Zevac.Merihnet.com'un, yetkililerini, müdürlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve üçüncü şahıslara dava açamaz ve tazmin edemezsiniz. Zevac.Merihnet.com'a gönderdiğiniz ve üyelerine ilettiğiniz bilgileri dikkatle seçin. Zevac.Merihnet.com'u kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir arızi, başka bir şeye bağlı veya dolaylı zararlara karşı hiçbir yükümlülük taşımıyoruz.
16. Bu hizmet, “olduğu gibi” ve “varolduğu şekilde” verilen bir hizmet olup, herhangi bir garanti vermemektedir.
17. Kullanıcı, bu Sitenin işlemesine aralarında spamming, hacking, bilgisayar virüsü yükleme veya zaman bombaları yahut bu Şartların herhangi bir hükmünde açıkça yasaklanmış yollarında arasında bulunduğu herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ve/veya aygıtla müdahale edemez veya etmeye kalkışamaz.
18. Zevac.Merihnet.com sitesine gönderdiğiniz bütün bilgiler gerçektir.Zevac.Merihnet.com'a adımızı lekeleyici, yanlış, istismar edici, müstehcen, kutsal değerlere saygısızlık eden, tehditkar, tacizkar, ırk ayrımcılığı suçu işleyen, telif haklı veya yasa dışı bilgi göndermeniz yasaktır.
19. Zevac.Merihnet.com, bu Şartların herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, kısmen veya tümden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Şartlardaki değişiklikler, yalnızca bu Sitede açıklandığı zaman geçerli sayılacaktır. Kullanıcı, bu Şartları kullanmak için periyodik olarak incelemeyi ve herhangi bir değişikliği öğrenmeyi kabul etmektedir.
20. Zevac.Merihnet.com, arama sonuçlarındaki öncelikler konusundaki şartlara karar vermenin de içinde bulunduğu, kullanıcılarının verdiği bilgileri görüntüleme yolunu ve araçlarına karar verme hakkını saklı tutmaktadır. Zevac.Merihnet.com'un fikri mülkü olması nedeniyle, adı geçen şartların herhangi birini ifşa etmekle yükümlü olmayacaktır.
21. Kullanıcı bu yazı ile, Zevac.Merihnet.com sitesine yazı göndermenin, Kullanıcı ile Zevac.Merihnet.com ya da bağlı şirketlerinden ya da yan şirketlerinden herhangi biri arasında bu Şartlar uyarınca yaratılanlar haricinde gizli, itibari, sözleşmeye dayalı, zımni veya başka herhangi bir formda bir ilişki yaratmayacağını kabul etmektedir. Zevac.Merihnet.com, Kullanıcının Siteye gönderdiği Yazıların kullanılmasıyla bağlantılı olarak herhangi bir şahsa herhangi bir ödeme yapma mesuliyetinde değildir ve olmayacaktır.
22. Kullanıcı bu yazı ile, Zevac.Merihnet.com internet sitesine postalanan herhangi bir bilginin, daha sonra Zevac.Merihnet.com tarafından sunulan hizmetlerde kullanılacağını ve bu bilgilerin bu Şartlarda izin verilenler ve Zevac.Merihnet.com tarafından teklif edilen hizmetlerin gerektirdikleri hariç, (Gizlilik Politikası'nda belirtildiği gibi) Kullanıcının izni olmadan herhangi bir üçüncü şahsa bilerek veya kasten ifşa edilmeyeceğini onaylamakta, anlamakta ve kabul etmektedir.
23. Zevac.Merihnet.com, gönderme yapılan site dışı sayfaların muhtevasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Kullanıcı, Zevac.Merihnet.com'un diğer kullanıcıların, linklerin veya üçüncü şahısların , saldırgan veya yasa dışı tutumundan sorumlu tutulmayacağını ve adı geçenlerden zarar görme riski tamamen Kullanıcıya ait olduğunu özel olarak kabul etmektedir.
24. Zevac.Merihnet.com, nedenine bakmaksızın ve kendi mutlak takdir yetkisiyle, Sitenin muhtevası, özellikleri ve bulunabilirlik saatlerinin de içinde bulunduğu herhangi bir yönünü sona erdirme, değiştirme, iptal etme veya kesme hakkına sahip olacaktır.
25. Kullanıcının sürekli katılımı, bu Şart ve Feragati kabul ettiği anlamına gelir. Bu şartları ve/veya Feragati tümden veya kısmen kabul etmeyen bir kullanıcı, bu hizmetlerden herhangi birini kullanamaz.
26. Verilen herhangi bir 120 günlük süre içinde Zevac.Merihnet.com'a internet üzerinden giriş yapmazsanız, Zevac.Merihnet.com üyeliğiniz iptal edilebilir.
27. Üyeler suç teskil edecek, yasal açidan takip gerektirecek yerel, ülke çapinda ya da uluslararasi düzeyde yasalara ters düsecek bir durum yaratan ya da tesvik eden, hiçbir tür yasadisi, tehditkar, rahatsiz edici, hakaret ve küfür içeren, küçük düsürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykiri bilgi postalayamaz, iletemez. HER NE ŞEKILDE OLURSA OLSUN SUÇ ISLEYENE AITTIR. Zevac.Merihnet.com SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
28. Zevac.Merihnet.com hiçbir uyari yapmaksızın herhangi bir mesajı silme, kısaltma ve herhangi bir üyenin üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.
29.Kullanıcı bu sitenin ilgili her sayfasında o sayfa ile ilgili yapılan ilave açıklama yada kuralların da yüzde yüz olarak tümünden sorumludur. Sözkonusu sayfalardaki kuralların ihmali yada kurallara aykırı davranışı mazeret kabul edilmez.

 
 

Copyright ? 2004-2007. All rights reserved. Designed by Merih Akca